logó

nánás pro cultura nonprofit kft

Hajdúnánási Újság története

Hajdúnánási Újság 1907 – 2015. : Egy több mint 100 éves városi újság története dióhéjban

Városunkban már a 19 század utolsó éveiben meg volt a törekvés egy helyi újság megjelentetésére. Eleink e tekintetben méltó folytatói voltak az ősi kálvini hagyományoknak, a tanulás- tanítás-ismeretszerzés ilyen fajta módjának is. És mint majd látszik, ez a kisváros évtizedeken át megtartotta újságját, hetenkénti megjelenéssel. Pedig nem is adták ingyen, előfizetéssel lehetett hozzájutni. A 20. században több másfajta hosszabb-rövidebb életű helyi újság volt, de ezek általában egy-két év után kifulladtak.

Hajdú-Nánási Lapok: az első hivatalos, nyomtatott újság, vegyes tartalmú hetilap volt, amely 1892-ben indult, és kerek egy évig létezett.

Hajdúnánási Újság: Mai lapunk elődje a 20. század legelején indult útjára, az első szám 1907.május 28-án jelent meg, a Hajdúnánási Függetlenségi és 48-as Párt hivatalos lapjaként, hetente, szombat esténkint, ahogy olvasható az első szám fejlécében. Az 1930-as/40-es években, egészen az 1944-es megszűnésig a hajdúnánási választókerület: Balmazújváros, Hajdúhadház, Hajdúnánás és Téglás hivatalos lapjaként egzisztált, szintén hetenkénti periodicitással.

A helyi újságról elmondható, hogy - mint általában minden kistelepülésen - a főszerkesztők, az újságírók a helyi értelmiség köreiből, legfőképpen a Református Gimnázium tanári karából kerültek ki.

A lap első szerkesztője Dr.Berencsy János volt, 1910-ig. Őt követte Váczy József gimnáziumi igazgató, egészen 1921-ig. Nikodemusz János gimnáziumi tanár 1936-ig szerkesztette a lapot, majd Jókai Lajos, szintén gimnáziumi tanár, 1939-ig. Jókai tanár úr után egészen az 1944-es megszűnésig Mohácsy Endre, az ősi iskola kiváló tanára szerkesztette a lapot. Az újságot kezdetben hajdúböszörményi, majd később helyi nyomdákban állították elő, pl. Horovitz J. Gyula, Pósa Tamás, majd a Katona Ferenc által vezetett Hajdúvidéki nyomda.

Érdekesség a lap történetében, hogy az 1919-es kommün idején Hajdúnánási Köztársasági Újság címen jelent meg 1919. január és február között.

Nánási Szabadság: A Hajdúnánási Újság 1944 őszén megszűnt, és közel két év után, 1946. júliusában jelent meg ezen a címen az új városi lap, majd ennek egy címváltozatával -  Nánási Néplap – szűnt meg. Az utolsó szám 1949. október 28-án jelent meg. Ezt követően az 1949 és 1979. közötti években városunkról általában a Tiszántúli Néplap, Hajdú-Bihari Néplap, majd a Hajdú-Bihari Napló számaiban jelentek meg cikkek.

Hajdúnánási Fórum : 1979 januárjában látott napvilágot újra a helyi újság, ezen a címen. A lap kéthetente jelent meg, és egészen a rendszerváltásig a helyi mezőgazdasági üzemek és ipari szövetkezetek lapjaként került az olvasókhoz. Főszerkesztője Filep Tibor volt.

Nánási Újság: a Hajdúnánási Fórum 1989-ben címet, jelleget és kiadót váltott. A Nánási Újság immár városi lapként jelent meg, főszerkesztője Tárkányi Béla volt. Ezen a címen 1991. december 31-ig jelent meg. Megjelenése változatlanul két hetenkénti, 8 oldalnyi terjedelemben.

Hajdúnánási Újság: 1992. januárjától már visszaköszön a régi-új cím. Változatlanul két hetenként került az olvasókhoz, 8 oldalnyi terjedelemben. 2010 és 2011-ben, illetve 2012-ben január március hónapokban a megjelenés havonként egyszeri alkalommal jelenik  meg, változó terjedelemben, 8 – 10 – vagy 12 oldal.

Főszerkesztők: Oláh Zoltán, Sebestyén Miklós, Helmeczi István, Nábrádi Benedek, Varga Lajos, Rigó Tamásné.

Kiadó: 1992-től Hajdúnánás Város Önkormányzata, 2011. november hónaptól a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Nyomda: A nyomdai munkákat 2011. végéig a helyi Béke MgTsz nyomdája végzi, fekete-fehér formátumban.

2012. januárjától a lap színes formátumban jelenik meg, 12 oldalon. Tördelés: Univerzum Média Kft, nyomda Start Nonprofit Kft. Nyíregyháza. Még az év áprilisától ismét változik a megjelenés periódusa, a méret, a terjedelem: visszatértünk a kéthetenkénti megjelenéshez. A terjedelem 8, alkalmanként 12 oldal, B/4-es, színes formátumban. Ez időtől – jelenleg is - a tördelési munkákat a hajdúnánási Dekorinfo Plusz Reklámiroda látja el, a nyomdai előállítást pedig a debreceni Litográfia Nyomda.

Jelenlegi munkatársak:

Fekete Andrea

Gut István

Kócsi Imre

Kovács Balázs

Szabó Endre

Rigó Tamásné

             Az első helyi újság fejléce 1892-ből

 

 A Hajdúnánási Újság első számának fejléce 1907. május 28.

               Az utolsó számok egyike 1944 nyaráról

eseménynaptár

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /naptar/naptar_beepulo.php on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.nanasholding.hu Port 80

hirdetések

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /holding/reklam_beepulo.php on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.nanasholding.hu Port 80

nánás pro cultura nonprofit kft

powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin