Kedvezményezett neve:Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
Projekt címe: „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nél”
Szerződött támogatás összege: 79 993 713 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31
Projekt kezdetének dátuma: 2018.06.01
Projekt befejezésének dátuma: 2020.09.15
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00212

EFOP-3.7.3-16-2017-00212 EFOP-3.7.3-16-2017-00212 azonosítószámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nél” című projekt megvalósítása.

EFOP-3.7.3-16-2017-00212 EFOP-3.7.3-16-2017-00212 azonosítószámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nél” című projekt megvalósítása.

A pályázat szakmai tervében rögzített, összesen 17 darab program (foglalkozás)valósul meg az alábbi tanulási formák szerinti megbontásban:

Tanulási forma

Foglalkozásnév

Tanfolyam neve

Tudatos médiahasználat

Tanfolyam neve

Gyors- és gépírás

Tanfolyam neve

Háziasszonyképző (szabás-varrás, hímzés)

Tanfolyam neve

Digitális grafika

Tanfolyam neve

Fűben-fában orvosság

Tanfolyam neve

Háztáji gazdálkodás

Havi szakkör neve

Zenetörténeti szakkör

Havi szakkör neve

Nóta szakkör

Havi szakkör neve

Digitális fotó szakkör

Havi szakkör neve

Helyismeret, Honismeret szakkör

Heti szakkör neve

Angol szakkör

Heti szakkör neve

Német szakkör

Ismeretterjesztő előadássorozat neve

Ezredeleji beszélgetések

Műhelyfoglalkozás neve

Kézműves műhely

Művészeti csoport, alkotócsoport  neve

Nána Táncstúdió

Művészeti csoport, alkotócsoport  neve

Naná Színház

Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor neve

Kézműves tábor

A feladat részét képezi a célcsoport igényeinek beépítése, érintettekkel való együttműködés, vonatkozó Pályázati Felhívásnak, Szakmai Tervnek és Támogatási szerződésnek való megfelelés biztosítása.

Az egész életen át tartó tanulásban részt vevők célcsoportja:

A lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamit a hátrányos helyzetűek köre: